Alkol ve Madde Kullanımı İçin Risk Tarama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ögel, K., Koç, C.& Görücü, S. (2017). Study On Development, Validity And Reliability of A Risk-Screening Questionnaire for Alcohol and Drug Use. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 27 (2), 164-172. DOI: 10.1080/24750573.2017.1326744.

Sorumlu Yazar: 
Kültegin Ögel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: