Algısal Beceriler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Cesur, E., & Köksal-Akyol, A. (2021). Algısal beceriler ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 50(1), 458-486. doi: 10.14812/cufej.870725

Sorumlu Yazar: 
Elifcan Cesur
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: