Algılanan Restoratiflik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özçifçi, İ., Kaymaz, I., Tazebay, İ., ve Elmalı, F. (2021). Çevrenin restoratif kalitesinin ölçümü: Algılanan Restoratiflik Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (23), 288-295. https://doi.org/10.31590/ejosat.867180

Sorumlu Yazar: 
Işıl Kaymaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: