Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sarı, T., ve Korkut Owen, F. (2015). Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği’nin geliştirilmesi. International
Journal of Human Sciences, 12
(1), 255-273.

Sorumlu Yazar: 
Tuğba Sarı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: