Algılanan Okul Yaşantıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Baytemir, K., Kösterelioğlu, M. A. ve Kösterelioğlu, İ. (2015). Algılanan Okul Yaşantıları Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 6(2): 597-608.

Sorumlu Yazar: 
Kemal Baytemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: