Algılanan Elde Edilebilir Destek Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kapıkıran, Ş. ve Acun-Kapıkıran, N. (2010). Algılanan Elde Edilebilir Destek Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(2), 51-73.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: