Aldatmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Toplu-Demirtaş, E., Dolunay-Cug, F., & Tezer, E. (2014). Aldatmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(42), 184-194.

Sorumlu Yazar: 
Ezgi Toplu Demirtaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: