Üniversite Öğrencileri İçin Akademik Başarı Envanteri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Orçanlı, K., Bekmezci, M., ve Boztoprak, H. (2021). Üniversite Öğrencileri İçin Akademik Başarı Envanteri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(37), 3999-4026. https://doi.org/10.26466/opus.879645

Sorumlu Yazar: 
Kenan Orçanlı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: