Algılamada Sapmalar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özel Kızıl, E.T. ve ark. (2009). Algılamada Sapmalar Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirliği. Nöropsikiyatri Arşivi, 46 (Özel Sayı), 49-53.

Sorumlu Yazar: 
Meram Can Saka
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: