Algılanan Adaletsizlik Odağı Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özsöz, C. (1990). 14-18 Yaşları Arasındaki Suçlu ve Suçsuz Ergenlerde “Adaletsizlik” Yargısının Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: