Kuder Tercih Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Koç, N. (1987). Kuder Tercih Envanteri-Kişisel Form A’nın uyarlanması, güvenirliği ve geçerliğine ilişkin bir ön çalışma. Eğitim ve Bilim, 11 (63), 24-41.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: