Mesleki Alan İlgi Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Deniz, K. Z. (2008). Uzmanlık gerektiren mesleklere yönelik bir ilgi envanteri geliştirme çalışması (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Kaan Zülfikar DENİZ
Geçerlik: 

Envanterin görünüş geçerliğine yönelik olarak, çeşitli üniversitelerdeki ilgili mesleki alanda görev yapan akademisyenlerden alt boyutların görünüş geçerliğine ilişkin görüşleri alınmıştır. Alanında en az doktora derecesine sahip olan bu akademisyenlerden her alanda en az beş kişiden uzman görüşü alınmıştır. Envanterin yapı geçerliğini belirlemek için öncelikle açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ortaya çıkan 14 boyuta ilişkin doğrulayıcı faktör analizi ile her boyutta en yüksek düzeyde uyum gösteren 11-12’şer madde seçilerek envanterin nihai formu oluşturulmuştur.

Güvenirlik: 

Envanterin Cronbach alfa değerleri 0,79 ile 0,95 arasında değerler almıştır (Ortanca:0,88). Nihai envanterin test tekrar test güvenirlik değerleri alt boyutlar için, 0,75 – 0,95 arasında hesaplanmıştır (ortanca:0,89).

ölçek 156 maddeden oluşmaktadır.
1. Çocuklara ve yetişkinlere öğretmenlik yapmak
2. Tarla ve bahçe bitkilerinin üretimini planlamak
3. Bir şirketin mali danışmanlığını yapmak

Derecelendirme: 
5’li Likert(1= çok az ilgimi çeker – 5= çok ilgimi çeker)
İletişim: