Alan Bağımsız Bilgi İşlem Düşünme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karalar, H., & Alpaslan, M. M. (2021). Assessment of eighth grade students’ domain-general computational thinking skills. International Journal of Computer Science Education in Schools, 5(1), 35–47. https://doi.org/10.21585/ijcses.v5i1.126

Sorumlu Yazar: 
Halit KARALAR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Lİkert (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kısmen katılıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: