Akreditasyon Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Semerci, Ç. (2017). Akreditasyon algısı (AA) ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1093-1104. doi:10.14686/buefad.332383

Sorumlu Yazar: 
Çetin Semerci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: