Geometri Özyeterlik İnancı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kesici, A. (2022). Lise öğrencilerine yönelik geometri özyeterlik inancı ölçeği’nin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 51(233), 33-53. doi: 10.37669/milliegitim.768727

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Kesici
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: