Akademisyenliğe Yabancılaşma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldız, S. ve Özdemir-Alıcı, D. (2017). Akademisyenliğe Yabancılaşma Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.1800- 1801). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Sevgi Yıldız
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: