Psikolojik Performans Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydemir, C. ve Akdoğan, A. (2019). Psikolojik Performans: ölçek geliştirme çalışması. 27. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi’nde sunulan bildiri. Antalya,Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Ceren AYDEMİR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Negatif Enerji(7 madde): İş yaparken dikkatimi toplamakta zorlanırım.
Pozitif Enerji(4 madde): İş yaparken heyecan duyarım.
Zihinsel Durum(3 madde): Hayal ettiğim şekilde çalışırım.
Kendini Kontrol Etme(3 madde): İş yaparken sorunla karşılaştığım zaman sakin kalabilirim

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: