Akademik Motivasyonsuzluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İlter, İ. (2019). Akademik Motivasyonsuzluk Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 52(1), 191-224. http://dx.doi.org/10.30964/auebfd.459675

Sorumlu Yazar: 
İlhan İlter
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: