Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tuğrul, C., Öztan, N. ve Kabakçı, E. (1993). Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği’nin standardizasyon çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 4(2), 83-88.

Sorumlu Yazar: 
Ceylan Tuğrul
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: