Akademik Kariyer Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dağyar, M., Kasalak, G., ve Uğurlu, N. (2021). Yükseköğretimde akademik kariyer farkındalığı: Bir ölçek geliştirme çalışması. Milli Eğitim Dergisi , 50 (230), 557-580. https://doi.org/10.37669/milliegitim.682448

Sorumlu Yazar: 
Miray Dağyar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: