Akademik İşleri Erteleme Nedenleri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yeşil, R. (2012). Validity and reliability studies on the Scale of the Reasons for Academic Procrastination. Education, 133(2), 259-274.

Sorumlu Yazar: 
Rüştü Yeşil
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: