Akademik Katılım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Buluş, M. (2015). Predictive power of self-efficacy and academic involvement on academic satisfaction in teacher candidates. Turkish Studies, 10 (15), 181-196.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Buluş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: