Akademik Kalıpyargı Tehdidi Envanteri (AKTE)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Saltürk, A. & Güngör, C. (2020). Kadınlar, akademik kalıpyargı tehdidi ve matematik: Bir ölçek uyarlama çalışması. Turkish Studies-Education,15(6), 4475-4492. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.45340

Sorumlu Yazar: 
Aylin Saltürk
Geçerlik: 

Güvenirlik: 

Derecelendirme: 
5’li Likert ( (1) Hiç, (2) Nadiren, (3) Bazen, (4) Genellikle, (5) Neredeyse her zaman)
İletişim: