Akademik İtibar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Apaydın, Ç., & Kapucu, M. S. (2017). Üniversiteyi Tercih Etme, Akademik İtibar ve Sosyal Etkinlik Arasındaki İlişki: Akdeniz ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisans Öğrencileri Örneği. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 23(2), 199-222.

Sorumlu Yazar: 
Çiğdem APAYDIN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
Beşli likert
İletişim: