Harris-Fombrun İtibar Oranı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Geçikli, F., Erciş, M. S. ve Okumuş, M. (2016). Kurumsal itibarın bileşenleri ve parametreleri üzerine deneysel bir çalışma: Türkiye’nin öncü kurumlarından biri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (4), 1549-1562.

Sorumlu Yazar: 
Fatma GEÇİKLİ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Faktörlerin içsel tutarlılıklarını ölçmek üzere yapılan güvenilirlik analizi sonucunda
Cronbach Alpha değeri, “duygusal çekicilik” için 0. 707, “kurumsal çevre” 0.880, “ürün
ve hizmetler” için 0.671, “vizyon ve liderlik ” için 0. 707, “finansal yatırım” için 0.880
ve son olarak “sosyal sorumluluk” için ise 0.671 olarak tespit edilmiştir

6 alt boyut 20 madde

Derecelendirme: