Akademik İyimserlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yildiz, G., & Ozer, A. (2012). Examining of adaptability of academic optimism scale into Turkish language. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 566-571.

Sorumlu Yazar: 
Arif Özer
Geçerlik: 

Yapı geçerliliği için doğrulayıcı ve açımlayıcı faktör analizleri kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Alt ölçekler için Cronbach alfa katsayıları hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
İletişim: