Akademik Kontrol Odağı Ölçeği Ergen Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sarıçam, H. (2014). Akademik Kontrol Odağı Ölçeği ergen formunun psikometrik özellikleri. İlköğretim Online, 13(4), 1135-1141. doi:10.17051/io.2014.32429

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: