Aile Stresini Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaner, S. (2001). Aile Stresini Değerlendirme Ölçeği (The Questionnaire on Resource and Stress-F) Faktör Yapısı, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 34(1), 1-10.

Sorumlu Yazar: 
Sema Kaner
Geçerlik: 

QRS-FT ‘nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları sonucunda araştırmalarda kullanılmak üzere yeterli psikometrik özelliklere sahip olduğunu ifade edebiliriz.

Güvenirlik: 

QRS-FT ‘nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları sonucunda araştırmalarda kullanılmak üzere yeterli psikometrik özelliklere sahip olduğunu ifade edebiliriz.

Derecelendirme: 
İletişim: