Aile Yeterlik Ölçekleri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz-Bingöl, T., ve Kalkan, M. (2018). Aile Yeterlik Ölçeklerinin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliği. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, (12), 141-169.

Sorumlu Yazar: 
Tuğba Yılmaz Bingöl
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: