Aile Yapısı Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İçli, G. (1994). Sosyal sorunlar çerçevesinde kentsel ailede aile içi ilişkiler -Sivas ili örneği (Doktora tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: