Aile Uyum Yeteneğini ve Birliğini Değerlendirme Ölçeği – IV

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Türkdoğan, T., Duru, E. ve Balkıs, M.(2017). Aile Uyum Yeteneğini ve Birliğini Değerlendirme Ölçeği – IV’ ün Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.1442- 1444). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Turgut Türkdoğan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: