Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özyürek, A. ve Kurnaz, F. B. (2019). Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 227-250. doi: 10.23863/kalem.2019.126

Sorumlu Yazar: 
Arzu ÖZYÜREK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: