Aile Birliğini Önemseme Ölçeği (ABÖÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sağlam, H. İ. (2014). Aile Birliğini Önemseme Ölçeği’nin geliştirilmesi ve öğrencilerin aile birliğini önemseme düzeylerinin incelenmesi. Çağın Sorunları Karşısında Eğitim Sempozyumu Kitabı (s.363-388). Erzurum: Bayburt Üniversitesi Yayınları.

Sorumlu Yazar: 
Halil İbrahim Sağlam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: