Afete Müdahale Özyeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Koca, B., Cagan, O., & Ture, A. (2020). Validity and reliability study of the Turkish version of the Disaster Response Self-Efficacy Scale in undergraduate nursing students. Acıbadem University Journal of Health Sciences, 11(3), 515-521. DOI: 10.31067/0.2020.301

Sorumlu Yazar: 
Özlem Çağan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: