Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecini Değerlendirmeye Yönelik Ölçek

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aksu, H.H.,ve Durmuş, T.(2017). Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecini Değerlendirmeye Yönelik Ölçek geliştirme çalışması.Uluslar arası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 616-631. DOI: 10.26466/opus.361334

Sorumlu Yazar: 
Hasan Hüseyin Aksu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: