Aday Öğretmen Mentorluk Rolleri Ölçeği (A-ÖMRÖ) ve Danışman Öğretmen Mentorluk Rolleri Ölçeği (D-ÖMRÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Naillioğlu-Kaymak, M., ve Sezgin, F. (2020). Aday ve Danışman Öğretmenler İçin Mentörlük Rolleri Ölçeklerinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. JRES, 7(1), 349-375.

Sorumlu Yazar: 
Mehtap Naillioğlu Kaymak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: