Açık ve Uzaktan Eğitim Akreditasyon Standartları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Can, E. (2016). Open and distance education accreditation standards scale: Validity and reliability studies. International Journal of Environmental & Science Education, 11(14), 6344-6356.

Sorumlu Yazar: 
Ertuğ Can
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: