Açık ve Uzaktan Öğrenme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karaca, E., ve Boz-Yüksekdağ, B. (2017). Açık ve uzaktan öğrenmede bir ölçek geliştirme çalışması: Uzaktan hemşirelik eğitimine ilişkin algı çalışması örneği. AUAd, 3(2), 177-197.

Sorumlu Yazar: 
Erol Karaca
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: