Açık Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Polat, M. ve Arabacı, İ. B. (2016). Açık Liderlik Ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 79-96.

Sorumlu Yazar: 
Murat Polat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

23 madde, 3 alt boyut
Gücün Kabulü ve Sürekli Paylaşım (9 m): Çalıştığım kurumda yeniliklere açık ortamlar desteklenir.
Merakı Destekleme ve Hesap Verebilirlik (9 m): Çalıştığım kurumda çalışanlar bilgilerini birbirleri ile paylaşmaları konusunda teşvik edilir.
Sosyal Ağların Etkin Kullanımı (5 m): Kurum içi bilgi güncellemelerinden haberdar olabilmek için twitter, facebook, vb sosyal ağlar kullanılır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Hiç bir zaman- 5=Her zaman)
İletişim: