Açık Ders Malzemeleri Platformları Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan, A., ve Aksaya, H. (2014, September 18-20). Açık Ders Malzemeleri Platformlarını Değerlendirmeye Yönelik Ölçek geliştirme çalışması [Paper presantation]. 8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Edirne, Turkey.

Sorumlu Yazar: 
Harun Aksaya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: