Romatoid Artrit Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gönül, D. (2001). Romatoid artrit yaşam kalitesi ölçeği (RAQoL)’nin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: