5-D Kaşıntı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Altınok Ersoy, N., ve Akyar, İ. (2018). Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda 5-D Kaşıntı Ölçeği’nin geçerlik-güvenirlik çalışması.ACU Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(4), 455-461. https://doi.org/10.31067/0.2018.66

Sorumlu Yazar: 
Neşe Altınok Aksoy
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: