Okula Uyum Öğretmen Değerlendirmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Seven, S. (2011). Okula Uyum Öğretmen Değerlendirmesi Ölçeği’nin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 29-42

Sorumlu Yazar: 
Serdal Seven
Geçerlik: 

Ölçeğin faktör yapısı AFA (Açımlayıcı Faktör Analizi) ve DFA
(Doğrulayıcı Faktör Analizi) ile belirlenmiştir. AFA sonucunda bulunan üç faktörün
açıkladığı varyans % 62.79 olarak hesaplanmıştır. DFA sonucunda sınanan faktör
yapısının gerçek verilerle iyi uyum gösterdiği doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

Bu amaçla Cronbach Alfa (,88) olarak
hesaplanmıştır. Bu analizler doğrultusunda ölçeğin, geçerli ve güvenilir olduğu kabul edilmiştir.

10 maddeden oluşmuştur.

Derecelendirme: 
İletişim: