4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Etkililik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Selçuk, G., Atalmış, E. H. ve Ataç, A. (2020). Öğretmen ve öğrencilere göre 4006 TÜBITAK bilim fuarları etkililikleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (2), 750-774. doi:
10.33437/ksusbd.770025

Sorumlu Yazar: 
Gülenaz SELÇUK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: