4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tahiroğlu, M. ve Aktepe, V. (2015). 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersi motivasyon ölçeği formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 10 (3),907-932. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7944

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Tahiroğlu
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucunda, ölçeğin 5 faktörden ve 29 maddeden meydana geldiği belirlenmiştir. Bu beş faktör, tüm ölçek puanları içindeki varyansın %44,027’lik bir kısmını açıklamaktadır

Güvenirlik: 

Ölçeğin tamamının iç tutarlılık güvenirliği ise (Cronbach Alpha) 0,83 olarak hesaplanmıştır.

5 faktör 29 maddeden oluşmaktadır.
Başarılı Olmaya Yönelik Motivasyon : “Sosyal bilgiler dersinde başarılı olunca kendimi çok iyi hissederim.”
Hedeflere Yönelik Motivasyon : ” Sınıfta sorulan sorulara doğru cevap verebilmek için sosyal bilgiler dersine çalışırım.”
İlgi, İstek ve İhtiyaçlara Yönelik Motivasyon : “Sosyal bilgilerle ilgili yeni bilgiler öğrenmeyi çok istiyorum.”
Motivasyonsuzluk : “Açıkçası, benim için sosyal bilgiler dersi pek de önemli değil.”
Takdir Edilmeye Yönelik Motivasyon : “Sosyal bilgiler dersinde başarılı olup öğretmenimin gözüne girmek istiyorum.”

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç uyuşmuyor -5= tam uyuşuyor)
İletişim: