İlahiyat Fakültesi Uluslararası Öğrenci Memnuniyeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özkan, F. ( 2020). İlahiyat fakültelerinde eğitim gören uluslararası öğrencilerin memnuniyet düzeyleri (1. baskı). Efe Akademi Yayınevi.

Sorumlu Yazar: 
fatih özkan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: