Yükseköğretim Kurumlarının İmaj Çekicileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Polat, S., Arslan, Y. ve Yavaş, E. (2016). Üniversite seçim sürecinde üniversite imaj çekicilerinin önem düzeyi: Potansiyel üniversite öğrencileri üzerinde bir uygulama. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1919-1934.

Sorumlu Yazar: 
Soner Polat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: