Yönetici Sosyotelizmi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özdemir, S. (2020). Yönetici sosyotelizmi (Phubbing): Bir ölçek uyarlama çalışması. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(19), 134-145.

Sorumlu Yazar: 
Seyhan ÖZDEMİR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: