Zihinsel İmaj Netliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kocaarslan, M., Akyol, H., & Güneş, F. (2017). The impact of teaching mental imagery on reading comprehension, reading attitude, and vividness of mental imagery skills of 4th graders. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (1), 63-80.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Kocaarslan
Geçerlik: 

DFA ile elde edilen uyum iyiliği indeksi sonuçlarına göre, ölçeğin tek faktörlü yapısının Türkiye’deki katılımcılardan oluşan örneklemde korunduğu ortaya çıkmıştır.

Güvenirlik: 

21 madde

Derecelendirme: 
4’lü likert ( “Çok net: canlı.” (4 puan); “Orta derecede net: canlı.” (3 puan); “Net değil ancak tanınabilir.” (2 puan); “Belirsiz ve karanlık.” (1 puan) ve “Görüntü yok ancak biliniyor.” (0 puan) )
İletişim: