Yükseköğretim Kurumlarında İyi Eğitim için 7 prensip; Fakülte Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uğraş, M., Çil, E.(2014). Yükseköğretim kurumlarında İyi Eğitim için 7 prensip; Fakülte Envanteri isimli ölçeğin Türkçeye çevrilmesi ve ortaokul fen eğitimine uyarlanması. Turkish Journal of Educational Studies, 1(2), 61-89.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa UĞRAŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: